Scen

Madeleine Bergman Photography


SCEN

Musik, teater, eld...

Scenen är en plats där människor kan förmedla känslor, tankar och budskap. För att fånga de där magiska ögonblicken som uppstår gäller det för mig som fotograf att ständigt vara på alerten, och jag älskar det!

Kontakt

madeleine.bergman@live.se

070 404 40 70